Declarație cu termen 31.01.2018

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1041 din 29 decembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 4140/2017, emis de Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice.
Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente trebuie să depună la organul fiscal competent, până la 31.01.2018, o declaraţie pe propria răspundere (formularul 600) cu privire la venitul ales asupra căruia datorează CAS, precum și încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim prevăzut de lege în vederea stabilirii CASS.
 
Principala schimbare apărută este aceea că CAS și CASS vor fi calculate la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, nu raportate la sumele obținute din activități, ca până acum.
 
Astfel, în cazul CAS, psihologii s-ar încadra la una din următoarele condiții:
 
a) venitul net realizat în anul 2017, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția (1.900 de lei, din ianuarie 2018);
 
b) venitul net lunar estimat a se realiza în anul 2018 este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna în care își încep activitatea, sau nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018.
 
În ceea ce privește CASS, obligația plății va reveni contribuabililor ce realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (1.900 x 12 = 22.800 de lei).
Persoanele fizice care realizează venituri lunare din activităţi independente sub nivelul salariului minim brut pe ţară (1.900 de lei) nu vor avea obligaţia să plătească CAS și CASS, însă vor putea opta pentru plata contribuţiei, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru cei care au obligaţia plăţii contribuţiei. Odată exprimată opțiunea, ea va fi obligatorie pentru întregul an fiscal.
Declarația 600