Tehnici expresiv-creative și proiectiv-metaforice

Curs de formare continuă: Tehnici expresiv-creative și proiectiv-metaforice

Data / Locație: 27 martie 2021 | online

Cursul este autorizat de Colegiul Psihologilor din România ca formare profesională continuă și este avizat de Comitetul Director al Colegiului Psihologilor cu 10 credite profesionale.

Organizator: Asociația CCDU-Phoenix   

Formator: Comăneanu Maria – psiholog principal și specialist în psihologie clinică, psihopedagogie specială, psihologia muncii și transporturilor, psihologie aplicată în domeniul securității naționale / supervizor profesional psihologie clinică, psihopedagogie specială, psihologia muncii și psihologie aplicată în domeniul securității naționale

Telefon: 0734/218.855

E-mail: comaneanu_maria@yahoo.com

Cursul care se încadrează în pregătirea continuă profesională a celor care au obținut specializarea/calificarea profesională de consilier pentru dezvoltare personală, consilier vocațional, consilier pentru orientarea în carieră, coach, a celor care sunt cadre didactice, consilieri școlari, psihopedagogi, pedagogi, asistenți sociali, terapeuți, tuturor celor care sunt interesați de metode și tehnici de evaluare, cunoaștere și asistare a clientului în procesul de dezvoltare personală și profesională, de consiliere, de terapie și psihoterapie.
Cursul este recomandat studenților/ masteranzilor la facultățile de psihologie, pedagogie, psihopedagogie, sociologie, asistență socială sau cu orice profil socio-uman, oferindu-le informații și materiale noi si interesante.

Sursa: https://www.facebook.com/, 20 februarie 2021

Pregătești sau aștepți un workshop de psihologie, un curs sau o conferință?