Curs de formare continuă: Managementul modern al serviciilor de psihologie aplicată în domeniul securității naționale – ediția a VII-a

Formare profesională continuă: Managementul modern al serviciilor de psihologie aplicată în domeniul securității naționale – ediția a VII-a

Furnizor de formare profesională: Asociația de Psihologie Aplicată Timișoara

Formator: Comandor Av. (r) Dr. Teodor Voicu, psiholog principal

Specialitatea profesională pentru care se asigură formarea: Psihologie aplicată în domeniul securității naționale

Cursul este autorizat de Colegiul Psihologilor din România ca formare profesională continuă și este avizat de Comitetul Director al Colegiului Psihologilor cu 10 credite profesionale.

Important!

Acestea sunt toate creditele necesare într-un an, pentru întreaga activitate a psihologului. Conform normelor în vigoare, nu mai este nevoie să fie realizate credite în fiecare dintre specialitățile deținute, fiind suficiente creditele obținute la o singură specialitate.

Programa analitică a cursului:

 • Teme principale (prezente la fiecare ediție, având de fiecare dată și elemente noi):
  • Evaluarea psihologică a persoanelor care dețin arme
   • Scop;
   • Tipuri de evaluare;
   • Baza metodologică de organizare a probelor în baterii;
   • Ghid de standardizare a procesului de evaluare psihologică;
   • Organizarea evaluării;
   • Construirea bateriei de evaluare psihologică;
   • Realizarea examenului de evaluare psihologică;
   • Situațiile care constituie contraindicații pentru accesul la armament și muniții;
   • Aplicație practică privind evaluarea psihologică a persoanelor care deţin şi utilizează arme;
   • Legislația specifică.
  • Managementul serviciilor psihologice în organizațiile din domeniul securității naționale și în cabinetul de psihologie
   • Cadrul legislativ;
   • Serviciile psihologice – competențe, domenii, tipuri de activități;
   • Structuri și funcții specifice;
   • Factorul uman;
   • Selecția și evaluarea personalului;
   • Pregătirea psihologică pentru misiune;
   • Principii internaţionale ale asistenţei psihologice în teatrele de operaţii.
 • Teme secundare (sunt introduse în fiecare ediție câte două teme total noi, acestea fiind alese dintre temele de interes ale momentului).
  • Psihologia liderului militar
   • Oamenii aceștia sunt cei mai buni pe care i-am văzut. Sunt eu bun să îi conduc?
   • Care este diferenţa dintre management şi leadership?
   • Categorii, sau niveluri, de conducere;
   • Caracteristici care îi diferențiază pe „managerii lideri” de „managerii de duzină”;
   • Componentele cheie în leadership;
   • Modele și stiluri de leadership;
   • Managementul conflictelor;.
   • Putere și leadership.
  • Integrarea socio-profesională a deținuților.
   • De ce recidivează deținuții?
   • Realitatea de dincolo de poarta penitenciarului;
   • Alternativa la penitenciar – Serviciile de probațiune;
   • Detenția: corecție sau „perfecționare?”
   • Este posibilă reducerea criminalității post-executorie?
   • Strategia națională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate;
   • Societatea civilă – organizații guvernamentale și nonguvernamentale – ca vectori esențiali în procesul de incluziune socială;
   • Rolul autorităților publice locale în procesul de reintegrare socială;
   • Dezvoltarea unor servicii de suport social;
   • Principiul „win-win situation”: a pedepsi mai puțin și a ajuta mai mult.

Data/Locația:

 • 26 septembrie – Brașov;
 • 10 octombrie – București;
 • 17 octombrie – Bacău;
 • 24 octombrie – Constanța.

Detalii privind înscrierea: psiholog@teodorvoicu.ro, 0744/508.121