Abordarea clinică a patologiei depresive

Curs de formare continuă: Abordarea clinică a patologiei depresive

Data / Locație: – | online

Cursul este autorizat de Colegiul Psihologilor din România ca formare profesională continuă și este avizat de Comitetul Director al Colegiului Psihologilor cu 10 credite profesionale.

Taxa de participare: 280 lei

Organizator: Asociația Română de Psihologie Comunitară

Formator: Psih. Roman Ovidiu

Telefon: 0744/609.335

E-mail: arpc_com@yahoo.com

Tematica:

 • Criterii de diagnostic. Tabloul clinic al depresiei
 • Metode și tehnici de evaluare
  • 1) Organizarea interviului clinic
  • 2) Structurarea datelor de anamneza și heteroanamneza: semen și simptome în psihopatologia depresivă; rolul observației în culegerea datelor
  • 3) Aplicații ale scalelor clinice în evaluarea tulburărilor afective de tip depresiv (Beck, Hamilton, Zung, MADRS, Evaluarea riscului suicidar, PDE etc): aspecte descriptive, administrare, cotarea răspunsurilor, interpretare, analize, discuții, observații
  • 4) Aplicații ale testelor proiective în evaluarea tulburărilor depresive – Testul Szondi: cadrul teoretic, aplicabilitate clinică, prezentare, administrare, interpretare, analize, discuții, observații
 • Exigente de profesionalism și deontologie

Pregătești sau aștepți un workshop în domeniul psihologiei, un curs sau o conferință?