Conferința Națională a Psihologilor Școlari

Formare profesională continuă: Conferința Națională a Psihologilor Școlari – „Drepturile și nevoile copilului – provocări adresate familiei și școlii”

Furnizor de formare profesională: Asociația Națională a Psihologilor Școlari

Data: 03-04 noiembrie 2017

Locație: Oradea

Comitet științific: prof. univ.dr. Elena Bonchiş, conf. univ. dr. Delia Bîrle, conf. univ.dr. Carmen Bora, lect. univ. dr. Lioara Coturbaş, prof. univ. dr. Camelia Dindelegan, conf. univ. dr. Marius Drugaş, conf. univ. dr. Karla Barth, conf. univ. dr. Simona Laurian-Fitzgerald, conf. univ. dr. Mihai Marian, prof. univ. dr. Florica Orţan,prof. univ. dr. Carmen Popa, conf. univ. dr. Daniela Roman, conf. univ. dr. Cecilia Sas, conf. univ. dr. Monica Secui, prof. univ. dr. Simona Trip, lect. univ. dr. Angelica Hălmăjan, lect. univ. dr. Rosana Stan, lect. univ. dr. Gabriel Roşeanu, lect. univ. dr. Marius Cioară, lect. univ. dr. Maria Salloum, prof. asociat Carlton J. Fitzgerald Ed.D.

Specialitatea profesională: Psihologie clinică și psihoterapie

Taxă: prezentare lucrare/poster: 100 lei; workshop: 100 lei; audient: 80 lei; student: taxă unică 50 lei (per workshop/prezentare lucrare/audient)

Înscrieri:  formular de înregistrare

Tel: 0749/303.119

Informații suplimentare: http://www.anps.ro/