Conferința Internațională ABA 2018

Formare profesională continuă: Conferința Internațională ABA 2018

Organizat de Help Autism şi ATCA

Data: 20-23 aprilie 2018

Locație: București

Credite CPR : 5 credite – participanții fără lucrări; 10 credite – participanți cu lucrări – sesiune de postere

Informații suplimentare: Conferința Internațională ABA reprezintă ocazia de a învăța pentru peste 500 de psihologi, pedagogi, medici, studenți și părinți.

Sursa: http://conferinta-aba.ro/ , 14 martie 2018

Vizitați și Manifestări profesionale în domeniul psihologiei – aprilie 2018