Conferinta APAR- editia XIV

Conferință de psihologie: Adicțiile – Punți între Teorii, Cercetări, studii de caz. Abordări multidisciplinare