Sari la conținut

Concurs Centrul de Psihologie al M.A.I. – încadrare directă, 31 ianuarie 2019

Centrul de Psihologie al M.A.I. organizează, concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul Psihologie Clinică – Compartimentul evaluare psihologică clinică, prevăzut la poziția 15 din statul de organizare al Centrului de Psihosociologie al M.A.I., prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Pentru încadrarea în funcţii de poliţist prin încadrare directă, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (ciclul I Bologna), absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihologie sau asimilată, potrivit legii;
  • să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv:
    • să dețină/să obțină autorizație de acces la informaţii secret de serviciu 1 ;
    • să deţină atestat de liberă practică în specialitatea „Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale” şi atestat de liberă practică în specialitatea „Psihologie clinică”, emise de Colegiul Psihologilor din România;
    • alte cunoştinţe: cunoştinţe generale cu privire la managementul resurselor umane în MAI şi cunoştinţe privind cadrul juridic al exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
    • gradul profesional necesar ocupantului postului: subinspector de poliție.

Dosarul de recrutare în vederea participării la concurs va fi depus personal la sediul Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Generală Management Resurse Umane, Intrarea Cristian Popişteanu nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, în perioada 16-18 ianuarie – 2019.

Concursul va consta în susţinerea unui test scris (tip grilă) pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în data de 31 ianuarie 2019.

Sursa: Ministerului Afacerilor Interne, 21 decembrie 2018