Sari la conținut

Concurs angajare Suceava – post șef serviciu, 20 martie 2019

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava oganizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

 • 1 post de șef serviciu – Serviciul Control Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 06 martie 2019;
 • proba scrisă – 20 martie 2019;
 • interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs 
şi a ocupării funcției vacante de șef serviciu:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: ştiinţe inginereşti, agricole şi silvice, juridice, economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică sau ştiinţe politice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  cunoştinţe operare PC – nivel mediu, dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor, emise în condiţiile legii;
 • perfecţionări/specializări – în domeniul securitate şi sănătate în muncă;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0374/112.726.

Sursa:  Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 16 februarie 2019

Accesați: Posturi psiholog (04-10 februarie 2019)