Concurs angajare Suceava – post director executiv, 31 ianuarie 2019

Primăria oraşului Frasin, judeţul Suceava organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post: director executiv – Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Frasin, judeţul Suceava.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 08 ianuarie 2019;
  • proba scrisă – 31 ianuarie 2019;
  • interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției vacante de director executiv:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie sau management, finanţe, contabilitate (pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice);
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0374/112.726.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 22 decembrie 2018

Accesați:Posturi psiholog (10-16 decembrie 2018)