Concurs angajare Sibiu – post psiholog, 25 februarie 2019

Direcţia de Asistenţă Socială Sibiu organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post de psiholog, grad practicant – Centrul de zi ‘Caleidoscop’.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 14 februarie 2019;
  • proba scrisă – 25 februarie 2019;
  • interviu – 27 februarie 2019.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologiei;
  • atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, psihologie educațională sau psihoterapie, treapta de specializare practicant;
  • vechime – minimum 1 an în specialitatea studiilor.

Bibliografie concurs:
   1. Autismul infantil. Structuri psihopatologice și terapie complexă, Cristina Mureșan, Presa Universitară Clujeană, 2007.
   2. Ordinul 25/2004 – Standarde minime obligatorii privind Centrele de Zi pentru copii cu dizabilități.
   3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sibiu, Bd. Victoriei nr. 1-3, parter, telefon 0269/208.930.

Accesați: Posturi psiholog (21-27 ianuarie 2019)