Sari la conținut

Concurs angajare Sibiu – post psiholog, 09 ianuarie 2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

 • 1 post: psiholog practicant – D.G.A.S.P.C. Sibiu, 
  Serviciul de evaluare iniţială, prevenire şi intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, exploatare – Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă şi telefonul copilului şi al familiei;
 • 1 post: psiholog stagiar – D.G.A.S.P.C. Sibiu.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 24 decembrie 2018;
 • proba scrisă – 09 ianuarie 2019;
 • interviu – 14 ianuarie  2019.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor vacante de psiholog:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
 • perfecţionări (specializări) – atestat de liberă practică – treapta (nivelul) de specializare – psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologic educaţională.

Bibliografie:

 • Legea nr. 477/2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 -republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificările și completările ulterioare;
 •  Ordinul nr. 177/2003 – privind standardele minime obligatorii pentru telefonul copilului.

Relații suplimentare se pot obține la D.G.A.S.P.C. Sibiu din Municipiul Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, Serviciul Resurse Umane, telefon 0269/232.066, interior 52/53.

Sursa: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, 15 decembrie 2018

Accesați: Posturi psiholog (03-09 decembrie 2018)