Sari la conținut

Concurs angajare Prahova – post director, 21 martie 2019

Direcţia de Asistenţă Socială Vălenii de Munte, judeţul Prahova oganizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care: 

  • 1 post de director executiv – Direcţia de Asistenţă Socială Vălenii de Munte.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 05 martie 2019;
  • proba scrisă – 21 martie 2019;
  • interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs 
şi a ocupării funcției vacante de director executiv:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie sau management, finanţe, contabilitate. Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0374/112.726.

Sursa:  Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 16 februarie 2019

Accesați: Posturi psiholog (04-10 februarie 2019)