Sari la conținut

Concurs angajare Mureș – post director, 13 martie 2019

Direcţia de Asistenţă Socială Sighișoara, județul Mureș oganizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post de director executiv.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 27 februarie 2019;
  • proba scrisă – 13 februarie 2019;
  • interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs 
şi a ocupării funcției vacante de director executiv:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii de licenţă: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie sau management, finanţe, contabilitate. Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0374/112.726.

Sursa:  Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 10 februarie 2019

Accesați: Posturi psiholog (28 ianuarie – 03 februarie 2019)