Sari la conținut

Concurs angajare Iași – post psiholog, 18 martie 2019

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post de psiholog – Serviciul pentru studenți, orientare în carieră, inserție profesională și alumni.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 04 martie 2019;
  • proba scrisă – 18 martie 2019;
  • interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției vacante de psiholog:

  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie;
  • studii postuniversitare/master absolvite cu examen de diplomă/disertație în domeniul psihologie;
  • alte cerințe specifice:vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 1 an;
  • experiență în terapie psihologică (cu supervizare, minimum 1 an), dovedită prin următoarele documente asumate de către angajator: contractul de supervizare încheiat cu psihologul supervizor și recomandare din partea supervizorului;
  • să fie în curs de formare sau să fi absolvit un program de formare în terapie în școli de formare acreditate de Colegiul Psihologilor din România, dovedită prin următoarele documente: contractul de formare în terapie și adeverință din partea școlii de formare în terapie sau certificat care atestă absolvirea cursului de formare în terapie.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, corpul J – corpul administrativ al universității, etaj 1, telefon 0232/201.319.

Sursa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 20 februarie 2019

Accesați: Posturi psiholog (11-17 februarie 2019)