Concurs angajare Gorj – post director general adjunct, 09 mai 2019

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post de director general adjunct – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. 

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 23 aprilie 2019;
  • proba scrisă – 09 mai 2019;
  • interviu.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției vacante de director general adjunct:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie sau management, finanţe, contabilitate; pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0374/112.726.

Sursa:  Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 06 aprilie 2019

Accesați: Posturi psiholog (25-31 martie 2019)