Concurs angajare Cluj – posturi inspector, 28 februarie 2019

Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 3 posturi de inspector de muncă superior – Serviciul Control Relații de Muncă.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs;
  • proba scrisă – 28 februarie 2019;
  • interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice, științe juridice, științe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administrație publică și științe politice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoștințe de operare PC – nivel mediu (dovedite cu documente);

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Cluj, din Cluj-Napoca, str. G.Coșbuc nr.2, județul Cluj, telefon 0264/598.407

Sursa: Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj, 31 ianuarie 2019

Accesați: Posturi psiholog (21-27 ianuarie 2019)