Concurs angajare Cluj – post inspector, 14 mai 2019

Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post de inspector de muncă, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Control Relații de Muncă.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs;
  • proba scrisă – 14 mai 2019;
  • interviu.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției vacante de inspector de muncă:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice, științe juridice, științe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administrație publică și științe politice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Cluj, din Cluj-Napoca, str. G.Coșbuc nr.2, județul Cluj, telefon 0264.598.407, interior 210.

Sursa:  Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 13 aprilie 2019

Accesați: Posturi psiholog (01-07 aprilie 2019)