Concurs angajare București – posturi consilier, 23 mai 2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 București organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul de Prevenire a Separării Copilului de Familie;
  • 1 post consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Intervenții în Regim de Urgență.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 13 mai 2019;
  • proba scrisă – 23 mai 2019;
  • interviul.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor vacante de consilier superior:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental Științe Sociale, domeniul de licență Psihologie, specializarea Psihologie;
  • vechime minimă – 7 ani în specialitatea studiilor.

Relații suplimentare se pot obține la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 București, str. soldat Enache Ion nr. 1A.

Sursa: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, 29 aprilie 2019

Accesați: Funcții vacante în domeniul psihologiei