Sari la conținut

Concurs angajare București – post director general, 29 martie 2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, municipiul Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post de director general.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 18 martie 2019;
  • proba scrisă – 29 martie 2019;
  • interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției vacante de director general:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie sau management, finanţe, contabilitate. Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice,management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0374/112.726.

Sursa:  Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 04 martie 2019

Accesați: Posturi psiholog (25 februarie – 03 martie 2019)