Concurs angajare Bihor – post director, 03 iulie 2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post de director general adjunct din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 19 iunie 2019;
  • proba scrisă – 03 iulie 2019;
  • proba interviu.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției vacante de director general adjunct:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile: asistenţă socială, sociologie, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie, management, finanţe, contabilitate; (pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice);
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 01 iunie 2019

Accesați: Posturi psiholog (20-26 mai 2019)