Concurs angajare Argeș – post inspector, 08 iulie 2019

Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post de inspector de muncă, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Control relații de muncă.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 24 iunie 2019;
  • proba scrisă – 08 iulie 2019;
  • proba interviu – 11 iulie 2019.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției vacante de inspector de muncă:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice, științe juridice, științe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administrație publică și științe politice;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
  • cunoștințe de operare calculator – nivel mediu, dovedite cu documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeș, din Pitești, Bd. Republicii nr. 11, Județul Argeș, telefon 0248/223.408.

Sursa: Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș, 06 iunie 2019

Accesați: Posturi psiholog (27 mai-02 iunie 2019)