Sari la conținut

Concurs angajare Arad – post psiholog, 14 ianuarie 2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

 • 1 post: psiholog stagiar – Centrul Maternal.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 27 decembrie 2018;
 • proba scrisă – 14 ianuarie 2019;
 • interviu – 17 ianuarie  2019.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției vacante de psiholog stagiar:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, Domeniul fundamental – Științe sociale; Ramura de știință – Psihologie și științe comportamentale; Domeniul de licență – Psihologie.

Bibliografie:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor dinRomânia;
 • H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;
 • Ordinul nr. 101/2006 al M.M.S.S.F. – Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal și a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
 • Ursula Șchiopu, Emil Verza – Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții –, Editura didactică și pedagogică, București 1997; Partea a II-a – Capitolul II-IX, pag. 54-369;
 • Anca Munteanu – Stadiile dezvoltării (vârstele copilăriei și ale adolescenței), Editura Augusta Timișoara, 1997.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, telefon 0257/210.055, interior 119.

Sursa: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, 15 decembrie 2018

Accesați: Posturi psiholog (03-09 decembrie 2018)