Concurs angajare Agenţia Naţională Antidrog – posturi inspector, 14 mai 2019

Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, a două posturi vacante de inspector de specialitate gr. III-I (personal contractual), după cum urmează:

  • 1 post de inspector de specialitate gr. III-I la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog pentru Sectorul 3 Bucureşti;
  • 1 post de inspector de specialitate gr. III-I la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Hunedoara;.

Condiţii specifice pentru posturile de inspector de specialitate gr. III-I:

  • să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau absolvenţi de ciclul I de studii universitare;
  • vechime în muncă: minim 6 luni;
  • vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

  • proba scrisă – test grilă: 14 mai 2019;
  • interviul: 17 mai 2019.

Relaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 14.00, la telefon 021/3233030, interior 21721.

Sursa: Ministerului Afacerilor Interne, 13 aprilie 2019

Accesați: Posturi psiholog (01-07 aprilie 2019)