Complexul de Servicii Sociale “Sf. Parascheva” – post vacant; T:27feb. 2023

Angajator: Complexul de Servicii Sociale “Sf. Parascheva”, sat Tutova, județul Vaslui

Post vacant: asistent social, perioadă determinată (12 luni)

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de asistent social:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistență socială sau psihologie.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 27 februarie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 01 martie 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 02 martie 2023.

Telefon: 0747867252

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Vaslui