Comisii aplicative în domeniul psihologiei

Comisii aplicative în domeniul psihologiei

PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI PSIHOTERAPIE

Psihologie clinică

Consiliere psihologică

Psihoterapie

PSIHOLOGIA MUNCII, TRANSPORTURILOR ȘI SERVICIILOR

Psihologia muncii și organizațională

Psihologia transporturilor

Psihologie aplicată în servicii

PSIHOLOGIE EDUCAȚIONALĂ, CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI VOCAȚIONALĂ

Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

Psihopedagogie specială

PSIHOLOGIE PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Psihologie aplicată în domeniul securității naționale

Psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf