Chestionare utile în măsurarea stresului la nivel individual și în organizațional

Chestionare utile în măsurarea stresului la nivel individual și în organizațional:

  • PMI (Pressure Management Indicator. Williams & Cooper, Indicatorul de Management al Presiunilor Socioprofesionale – IMP, Trad. rom. Adrian Brate): cuprinde un chestionar de date biografice, 8 scale și 24 de subscale, care măsoară sursele şi efectele presiunilor socioprofesionale, strategii de gestionare și diferențele individuale.
  • ASSET (A Shortened Stress Evaluation Tool: Cary Cooper & Susan Cartwright, Trad. rom. Horia Pitariu, Vlad Tureanu și Cosmin Peleașă): instrument psihometric de măsurare a stresului ocupațional care evaluează percepția respondentului asupra sursei de presiune și a efectelor stresului la locul de muncă (Relații profesionale, Echilibrul muncă – viață personală, Supraîncărcare, Siguranța locului de muncă, Control, Resurse și Comunicare, Plăți și Beneficii, Aspecte ale muncii) precum și atitudini față de organizație (Angajamentul perceput al organizației față de membrii săi, Angajamentul membrilor față de organizația lor);
  • SWS (Survey of Work Styles, Chestionarul Stilurilor de Lucru, Douglas N.Jackson, Anna Mavrogiannis Gray, Trad. rom. Dragoş Iliescu, Lavinia Ţânculescu);
  • JSS (Job Stress Survey, Spieberger & Vagg).