Centrul Național de Cultură a Romilor Romano Kher – post vacant; T:18ian. 2023

Angajator: Centrul Național de Cultură a Romilor Romano Kher, Splaiul Independenței nr. 202A, sectorul 6, București

Post vacant: consilier grad profesional IA, nivelul studiilor  S  în cadrul Compartimentului Educație Interculturală

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de consilier grad profesional IA:

  • studii studii superioare absolvite cu licență în domeniul științele socio-umane (sociologie, psihologie, educație, comunicare);
  • vechime în specialitate studiilor: minimum 1 an;
  • constituie un avantaj predarea în învățământ.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 18 ianuarie 2023, ora 16.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 26 ianuarie 2023, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 02 februarie 2023.

Telefon: 0213/135.211

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti

13 ian. 2023