Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale – Ofiţer de stat major în Biroul management în domeniul pensiilor, legislaţie şi control intern managerial – 16 august 2018

Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, cu sediul în  Bucureşti, Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7 – 9), sectorul 6, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii militare de execuţie vacante din subordine, dintre care:

  • 1 post – ofiţer de stat major în Biroul management în domeniul pensiilor, legislaţie şi control intern managerial – specialitatea militară resurse umane, grad funcţie locotenent-colonel.

Condiții specifice:

  • studii universitare de licenţă într-unul din domeniile: economic, drept, administrativ, sociologie, psihologie sau militar şi studii universitare de master absolvite cu diplomă într-unul din domeniile drept, sociologie, psihologie sau management – specializare program în domeniul resurselor umane, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile drept, sociologie, psihologie sau management – specializare program în domeniul resurselor umane – pentru funcţiile prevăzute cu specialitatea resurse umane;
  • vechimea în specialitatea studiilor absolvite – pentru funcţiile prevăzute cu specialitatea resurse umane: minimum 8 ani.

Data limită de înscriere la concurs (depunerea dosarelor de candidat): 22 iunie 2018.

Testele eliminatorii:

  • examinare medicală: 06 -10 iulie 2018;
  • evaluare psihologică: 30 iulie – 01 august 2018;
  • evaluarea nivelului de pregătire fizică: 30 iulie – 01 august 2018.

Data, ora şi locul de desfăşurare a testului scris: 16 august 2018, începând cu ora 09.00, la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din Bucureşti, Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7 – 9), Sectorul 6.

Datele de contact ale secretariatului comisiei: tel. 021/3195.858, interior 2639.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 08 iunie 2018