Sari la conținut

Bibliografie și tematică orientativă privind posturile vacante

Bibliografie

American Psychiatric Association, DSM 5 – Manual de diagnostic şi clasificare statistică a tulburărilor mentale (ediţia a – 5 – a), Bucureşti, Editura Medicală Callisto, 2016 (pag. 155-188, pag. 189-233, pag. 271-290, pag. 645-682);

Aniței, M., Chraif, M. (2013) Psihologia în transporturi, București, Editura Universitară;

Bogathy Zoltan, Manual de psihologia muncii și organizațională, Editura Polirom, Iași, 2004, (pag. 247-262);

Bogathy, Z. (2007) Manual de tehnici și metode în psihologia muncii și organizațională, Iași, Editura Polirom;

Dafinoiu Ion, Personalitatea. Metode de abordare clinică. Observația și interviul, Editura Polirom, Iași, 2002, (pag. 44-51, pag. 63-163);

Dafinoiu, I. (2002) Personalitatea. Metode de abordare clinică. Observația și interviul, Iași, Editura Polirom;

Dafinoiu, I. (2005). Psihoterapii scurte, Editura Polirom, Iaşi;

David, D. (2006) Metodologia cercetării clinice – fundamente, București, Editura Polirom;

David, D. (2006) Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente, Editura Polirom, Iaşi;

DC: 0-3R Clasificarea diagnostică a sănătății mentale și a tulburărilor de dezvoltare ale copilăriei timpurii, Zero to three;

Dobrescu, I. (2003) Psihiatria copilului și adolescentului. Ghid practic, București: Editura Medicală;

Dumitraşcu, N. (2004). Tehnici proiective în evaluarea personalităţii, Editura Trei, Bucureşti;

Enăchescu, C. (2007) Tratat de psihopatologie, Iași, Editura Polirom;

Gabbard, G.O. (2007) Tratat de psihiatrie psihosomatică, București, Editura Trei;

Holdevici, I. (1998) Elemente de psihoterapie, București, Editura All;

Holdevici, I. (2010) Psihoterapia, un tratament fără medicamente, București, Editura Universitară;

Hotărârea Consiliului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 4CN pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a Codului de procedură disciplinară;

Hotărârea de Guvern nr. 788/2005 privind Normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004;

Hotărârea de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deotologie al poliţistului;

Iamandescu, I.B. (1993) Stresul psihic și bolile interne, București, Editura All;

Iliescu, D. (coord), Sulea, C. (coord) (2015) Tratat de psihodiagnostic al personalității, Iași, Editura Polirom;

Lăzărescu, M. (1993) Psihopatologie clinică, Timișoara, Editura Helicon;

Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România cu modificările și completările ulterioare;

Micluţia, I. (2010). Psihiatrie, Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”, Cluj Napoca;

Minulescu Mihaela, Psihodiagnoza modernă. Chestionarele de personalitate, ediţia a III-a, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, (pag. 20-25, pag. 96 – 116, pag. 203 – 216);

Minulescu, M. (1996) Chestionarele de personalitate în evaluarea psihologică, București, Editura Garell Publishing House;

Minulescu, M. (2003) Teorie și practică în psihodiagnoză, București, Editura Fundației România de mâine;

Minulescu, N., Zdrenghea, V., Butoi, T. (1994) Psihologie judiciară, București, Casa de Editură și Presă „Șansa”;

Organizația Mondială a Sănătății (2016) ICD-10 Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament, București, Editura Trei;

Popa, M. (2008) Introducere în psihologia muncii, Iași, Editura Polirom;

Popa, M. (2008) Statistică pentru psihologie. Teorie și aplicații SPSS, Iași, Editura Polirom;

Popa, M. (2012) Psihologie militară, Iași, Editura Polirom;

Predescu, V. (1976) Psihiatrie, București, Editura Medicală;

Prelipceanu, D. (2011) Psihiatrie clinică, București, Editura Medicală;

Prelipceanu, D., Voicu, V. (2004) Abuzul și dependența de substanțe psihoactive, București, Editura Medicală;

Roșca, M. (1972) Metode de psihodiagnostic, București, Editura Didactică și Pedagogică;

Stan Aurel, Testul Psihologic – Evoluţie, construcţie, aplicaţii, Editura Polirom, Iași, 2002, (pag.105 – 244, pag. 325-327);

Stan, A. (2002) Testul psihologic, Iași, Editura Polirom;

Taylor, D., Paton, C., Kerwin, R. (2005) Ghid de terapeutică Psihiatrică, București, Editura Medicală;

Ticu, C. (2004) Evaluarea psihologică a personalului, Iași, Editura Polirom;

Ticu, C. (2012) Pregătirea și realizarea evaluării psihologice individuale, norme, metodologie și proceduri, București, Editura Polirom;

Tudose F., Tudose C., Dobranici, L. (2011) Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi, Editura Trei, Bucureşti;

Tudose, C. (2011) Demențele, o provocare pentru medicul de familie, București, Editura Infomedica;

Tudose, C., Tudose. F. (2007) Psihiatrie în practica medicală, Editura InfoMedica, Bucureşti;

Tudose, F., Tudose, C., Dobranici, L. (2002) Psihopatologie și psihiatrie pentru psihologi, București, Editura InfoMedica;

Turliuc N., Măirean, C. (2014). Psihologia traumei, Editura Polirom, Iaşi;

Zlate Mielu, Tratat de psihologie organizațional-managerială – volumul I, Editura Polirom, Iași, 2004, (pag. 501 – 506, pag. 519 – 523, pag. 523 – 535);

Zlate Mielu, Tratat de psihologie organizațional-managerială – volumul II, Editura Polirom, Iași, 2007, (pag. 597 – 642).

Tematică

Chestionarul Eysenck de personalitate, EPQ şi Inventarul Eysenck de Personalitate, E.P.I.;

Comportamentul în grup la locul de muncă;

Comunicarea organizaţională: tipurile comunicării organizaţionale, perturbarea comunicării organizaţionale, cauzele perturbărilor comunicării organizaţionale;

Interviul psihologic – cadrul general;

Observația;

Patologie organizațională: burnout-ul ca epuizare profesională, workaholism-ul sau dependenţa de muncă, mobbing-ul sau psihoteroarea la locul de muncă;

Principiile fundamentale în exercitarea profesiei de psiholog;

Răspunderea disciplinară în exercitarea profesiei de psiholog;

Reglementări privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România;

Strategii de construire a chestionarelor de personalitate: metoda intuitivă, metoda empirică, metoda analizei factoriale;

Teoria factorială a lui R.B. Cattell asupra formării şi funcţionării personalităţii. Chestionarul 16 factori primari – 16 P.F.Q.;

Testul psihologic: definiție, clasificarea testelor psihologice, teoria clasică și teoria probabilistică a testului psihologic, criterii de apreciere a unui test, analiza de itemi, critici ale testelor psihologice din perspectiva beneficiarilor competenței psihologilor;

Tipuri de probleme etice în cercetarea psihologică și în activitatea de evaluare a personalității;

Tulburările anxioase;

Tulburările asociate traumei și factorilor de stres;

Tulburările de personalitate;

Tulburările depresive.

Accesați: Anunțuri de angajare în domeniul psihologiei, locuri de muncă unde poți depune dosarul de înscriere la concurs