Sari la conținut

Bibliografie orientativă privind concursurile de psiholog

Organizația Mondială a Sănătății (2016) ICD-10 Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament, București, Editura Trei

DC: 0-3R Clasificarea diagnostică a sănătății mentale și a tulburărilor de dezvoltare ale copilăriei timpurii, Zero to three

American Psychiatric Association (2016) DSM-5, Manual de Diagnostic și Clasificare Statistică a Tulburărilor Mintale, București, Editura Medicală Collisto

Aniței, M., Chraif, M. (2013) Psihologia în transporturi, București, Editura Universitară

Bogathy, Z. (2007) Manual de tehnici și metode în psihologia muncii și organizațională, Iași, Editura Polirom

Dafinoiu, I. (2002) Personalitatea. Metode de abordare clinică. Observația și interviul, Iași, Editura Polirom

David, D. (2006) Metodologia cercetării clinice – fundamente, București, Editura Polirom

Dobrescu, I. (2003) Psihiatria copilului și adolescentului. Ghid practic, București: Editura Medicală

Enăchescu, C. (2007) Tratat de psihopatologie, Iași, Editura Polirom

Gabbard, G.O. (2007) Tratat de psihiatrie psihosomatică, București, Editura Trei

Holdevici, I. (2010) Psihoterapia, un tratament fără medicamente, București, Editura Universitară

Holdevici, I. (1998) Elemente de psihoterapie, București, Editura All

Iamandescu, I.B. (1993) Stresul psihic și bolile interne, București, Editura All

Iliescu, D. (coord), Sulea, C. (coord) (2015) Tratat de psihodiagnostic al personalității, Iași, Editura Polirom

Lăzărescu, M. (1993) Psihopatologie clinică, Timișoara, Editura Helicon

Minulescu, M. (1996) Chestionarele de personalitate în evaluarea psihologică, București, Editura Garell Publishing House

Minulescu, M. (2003) Teorie și practică în psihodiagnoză, București, Editura Fundației România de mâine

Minulescu, N., Zdrenghea, V., Butoi, T. (1994) Psihologie judiciară, București, Casa de Editură și Presă ”Șansa”

Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor, sub coordonarea Pripp, C., Decsei-Radu, A. (2011) Ghid de bune practici pentru psihologul care lucrează în sistemul penitenciar

Popa, M. (2012) Psihologie militară, Iași, Editura Polirom

Popa, M. (2008) Introducere în psihologia muncii, Iași, Editura Polirom

Popa, M. (2008) Statistică pentru psihologie. Teorie și aplicații SPSS, Iași, Editura Polirom

Predescu, V. (1976) Psihiatrie, București, Editura Medicală

Prelipceanu, D., Voicu, V. (2004) Abuzul și dependența de substanțe psihoactive, București, Editura Medicală

Prelipceanu, D. (2011) Psihiatrie clinică, București, Editura Medicală

Roșca, M. (1972) Metode de psihodiagnostic, București, Editura Didactică și Pedagogică

Stan, A. (2002) Testul psihologic, Iași, Editura Polirom

Taylor, D., Paton, C., Kerwin, R. (2005) Ghid de terapeutică Psihiatrică, București, Editura Medicală

Ticu, C. (2012) Pregătirea și realizarea evaluării psihologice individuale, norme, metodologie și proceduri, București, Editura Polirom

Ticu, C. (2004) Evaluarea psihologică a personalului, Iași, Editura Polirom

Tudose, C. (2011) Demențele,o provocare pentru medicul de familie, București, Editura Infomedica

Tudose, F., Tudose, C., Dobranici, L. (2002) Psihopatologie și psihiatrie pentru psihologi, București, Editura InfoMedica

Zlate, M. (2004) Tratat de psihologie organizațională, București, Editura Polirom

Zlate, M (2007) Tratat de psihologie organizațional-managerială, Iași, Editura Polirom

Accesați: Ce sunt creditele eliberate de Colegiul Psihologilor din România