Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptiei, Bucuresti – posturi vacante – consilier superior

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptiei, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice, dintre care:

  • 1 post – consilier superior.

Conditii specifice:

  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental de ierarhizare – stiinte sociale, ramura: stiinte juridice sau economice sau sociologie sau psihologie, domeniul de licenta: drept sau asistenta sociala/sociologie/psihologie sau ramura de stiinte economice;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptiei Bucuresti, bd. Gheorghe Magheru, nr. 7, telefon 0213/100 789.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala .

Sursa: copii .