Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptiei, Bucuresti – posturi vacante – consilier superior

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptiei, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii vacante, dintre care:

  • 1 post – consilier superior – Directia Generala Protectia Drepturilor Copilului;
  • 1 post – consilier superior – Serviciul Strategii Programe.

Conditii specifice:

  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental de ierarhizare – stiinte sociale, ramura: stiinte juridice sau economice sau sociologie sau psihologie, domeniu de licenta: drept sau asistenta sociala, sociologie sau psihologie, sau ramura stiinte economice;
  • cursuri perfectionare/specializare privind scrierea/elaborarea de proiecte, accesarea de finantari externe nerambursabile (FEN), implementarea si gestionarea proiectelor aferente FEN accesate, precum si in fundamentarea, elaborarea, implementarea si gestionarea programelor de interes national;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

  • depunerea dosarelor de concurs;
  • proba scrisa – 25 iulie 2017;
  • interviul.

Relatii suplimentare se pot obtine la Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, cu sediul in Bucuresti, bd. Gheorghe Magheru, nr. 7, sectorul 1, telefon 0213/100 789.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala .

Sursa: copii .