Autoprogramarea mentală și comportamentul eficient

În jurul anului 1977, în Statele Unite s-a dezvoltat o tehnică de autoperfecționare psihosomatică, numită „programare neurolingvistică” sau NLP.

Sistemul NLP a fost elaborat de către Richard Bandler și John Grinder (1977). Ulterior, metoda s-a extins foarte mult, la dezvoltarea ei aducându-și contribuția și alți autori, printre care se disting Leslie Cameron Bandler, Iudith Dehozie, Robert Dieltz, David Gordon și Geoff Graham.

Există trei modalități senzoriale principale: vizuală, auditivă și kinestezică, în cadrul acestora funcționând mai multe submodalități care nu sunt altceva decât forme prin intermediul cărora creierul uman precizează informațiile. Esența metodei constă în a-l învăța pe subiect să acționeze voluntar asupra acestor sisteme de procesare psihică.

I s-a reproșat programării neurolingvistice că este un sistem prea tehnicist, potrivit pentru modificarea unor deprinderi simple sau pentru înlăturarea unor fobii, fără a fi capabil să rezolve problemele psihologice mai complicate, cum ar fi complexele și conflictele de natură interioară ale personalității.

Cu toate acestea, sistemul s-a dovedit a fi util în rezolvarea multor cazuri de tulburări nevrotice, de comportamente indezirabile sau de optimizare a comportamentului (la sportivi, cosmonauți, artiști sau pentru perfecționarea învățării etc.).

Sursa: Ameliorarea performanțelor individuale prin tehnici de psihoterapie. Autor: Irina Holdevici