Anunț concurs psiholog: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 27 octombrie 2020

Angajator: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Post vacant: psiholog (S) la Serviciul pentru studenţi, orientare în carieră, inserţie profesională şi alumni

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog:

  • studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
  • studii postuniversitare/master absolvite cu examen de diplomă/disertaţie în domeniul psihologie;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 1 an;
  • experienţă în terapie psihologică (cu supervizare, minimum 1 an), dovedită prin următoarele documente asumate de către angajator: contractul de supervizare încheiat cu psihologul supervizor şi recomandare din partea supervizorului;
  • să fie în curs de formare sau să fi absolvit un program de formare în terapie în şcoli de formare acreditate de Colegiul Psihologilor din România, dovedită prin următoarele documente: contractul de formare în terapie şi adeverinţă din partea şcolii de formare în terapie sau certificat care atestă absolvirea cursului de formare în terapie.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs  până în data de 15 octombrie 2020, ora 15.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 27 octombrie 2020, ora 10.00;
  • proba interviu.

Telefon: 0232/201.319

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 592, partea a III-a, Vineri, 02 octombrie 2020

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Iași