Anunț concurs psiholog, șef centru: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, 10 noiembrie 2020

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Posturi vacante: 

  • Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale – 1 post psiholog specialist – cod COR – 263403;
  • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi – Bistriţa – 1 post şef centru – cod COR –  121901;
  •  Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi – Zătreni – 1 post psiholog stagiar – cod COR – 263403.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog (stagiar, specialist):

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie;
  • atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, care cuprinde gradul profesional corespunzător postului;
  • vechime conform avizului de exercitare a profesiei.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de şef centru:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, sociologie, asistenţă socială, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs  până la data de 30 octombrie 2020 la sediul instituţiei Serviciul Resurse Umane;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 10 noiembrie 2020, ora 09.00, pentru postul de şef centru, respectiv ora 11.00 pentru posturile de psiholog (toate gradele), la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, bd. Tudor Vladimirescu nr. 28, judeţul Vâlcea;
  • proba interviu  se va desfășura în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Telefon: 0250/734.758, int. 110

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 653, partea a III-a, Luni, 19 octombrie 2020

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Vâlcea