Anunț concurs psiholog: Primăria Comunei Mălureni, 27 februarie 2020

Angajator: Primăria Comunei Mălureni, judeţul Argeş

Post vacant: psiholog, cu normă parţială, în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale, cătun Tufanu cu Icoana, satul Păuleasca, comuna Mălureni, din subordinea Consiliului Local Mălureni

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog:

  • studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: psihologie/comunicare şi relaţii publice/management;
  • master în domeniile: consiliere psihologică şi educaţională/psihologie;
  • vechime în specialitate necesară – minimum un an;
  • cunoştinţe de operare calculator – nivel avansat.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 27 februarie 2020, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 28 februarie 2020, ora 10.00.

Locația concursului: sediul Primăriei Mălureni

Telefon: 0248/765.049

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 120, partea a III-a, Miercuri, 05 februarie 2020

Accesați: Posturi în domeniul psihologiei (27 ianuarie 2020 – 02 februarie 2020)