Anunț concurs psiholog, inspector, logoped: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, 29 octombrie 2020

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, București

Posturi vacante: 

  • Direcţia Protecţia Copilului Centrul de Consiliere – 2 posturi de psiholog categoria S, gradul debutant

Cerinţe specifice de participare la concurs:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (Facultatea de Psihologie);

– atestat de liberă practică specializarea psihologie clinică eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

  • Centrul de Servicii de Asistență și Sprijin pentru Prevenirea Situațiilor ce Pun în Pericol Securitatea și Dezvoltarea Copilului „Casa Din Tei” – Centrul Maternal „Maria” – 1 post de inspector de specialitate categoria S, gradul IA

Cerinţe specifice de participare la concurs:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (Facultatea de Psihologie, Facultatea de Asistență Socială sau Facultatea de Pedagogie);

– vechime în muncă (cu studii superioare) 6 ani și 6 luni.

  • Centrul de Zi de Recuperare şi Resurse pentru Copiii cu Dizabilităţi Multiple şi Familiile lor – 2 posturi de logoped categoria S

Cerinţe specifice de participare la concurs:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (Facultatea de Psihologie);

– atestat de liberă practică în psihopedagogie specială eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

– vechime în muncă – 6 luni (în specialitatea studiilor).

Calendarul desfăşurării concursului:

  • Depunerea dosarelor: 05.10.2020 – 16.10.2020, Bucureşti, str. Olari nr. 15, Sector 2;
  •  Proba scrisă: 29.10.2020, ora 11.00 – la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 situat în Bdul Basarabia nr. 96, Sector 2, București;
  • Interviul se va desfăsura în data de 04.11.2020 (pentru persoanele declarate „admis” la proba scrisă).

Telefon: 0314.052.477 int. 303/339    

Sursa: http://social2.ro/, 08 octombrie 2020

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în București