Anunț concurs psiholog: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, 5 noiembrie 2020

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Posturi vacante: 

 • psiholog, grad practicant în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Uricani – 1 post;
 • psiholog, grad stagiar în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Geoagiu – 1 post;
 • psiholog, grad stagiar în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Brad – 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihologie;
 • atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei -1 an.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog stagiar:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihologie;
 • atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 05 noiembrie 2020, ora 11.00  – la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara din Deva,  bd. Iuliu Maniu nr.18, județul Hunedoara;
 • proba interviu – la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara din Deva,  bd. Iuliu Maniu nr.18, județul Hunedoara.

Telefon: 0254/233.341

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 633, partea a III-a, Miercuri, 14 octombrie 2020

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Hunedoara