Anunț concurs psiholog: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, 20 februarie 2020

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Posturi vacante: 

  • La Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr – psiholog stagiar la Centrul de tip Rezidențial – 1 post;
  • La Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr – psiholog stagiar la Centrul de zi – 1 post;
  • La Centrul de zi BAMBI Câmpulung – logoped debutant – 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog stagiar:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, domeniul fundamental – științe sociale, ramura de știință – psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență – psihologie, specializarea psihologie;
  • candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România și să aibă atestat în specialitatea psihologie clinică.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de logoped debutant:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul psihologiei, specializarea psihologie sau în domeniul științe ale educației, specializarea psihopedagogie specială;
  • candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România și să aibă atestat în specialitatea psihologie clinică sau psihopedagogie specială.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 20 februarie 2020, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Locația concursului: sediul instituției situat în Pitești, calea Drăgășani nr. 8, et.1

Telefon: 0248/271.131, interior 18

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 91, partea a III-a, Miercuri, 29 ianuarie 2020

Accesați: Posturi în domeniul psihologiei (20 ianuarie 2020 – 26 ianuarie 2020)