Anunț concurs psiholog: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Judeţului Satu Mare, 05 martie 2021

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Judeţului Satu Mare

Post vacant: psiholog practicant – studii S –  C.A.V.I.T.P.A.N.E. „Andrei” Satu Mare 

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de  psiholog practicant:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie;
  • minim 1 an vechime ca psiholog stagiar;
  • atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta de specializare practicant.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile lucrătoare de la afişare, până la data de 25 februarie 2021, ora 16.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 05 martie 2021, ora 10.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Judeţului Satu Mare, Satu Mare, str. Corvinilor nr. 18;
  • proba interviu.

Telefon: 0261/768.830

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 115, partea a III-a, Joi, 11 februarie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Satu-Mare