Anunț concurs psiholog/consilier: Primăria Orașului Negrești Oaș, 16 martie 2021

Angajator: Primăria Orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare

Posturi vacante: 

  • psiholog/consilier 1 – cod COR 263411 – psiholog, 63 ore/lună cu program de lucru inegal;
  • psiholog/consilier 2 – cod COR 263411 –  psiholog, 63 ore/lună cu program de lucru inegal.

Durata angajării va fi de 30 de luni.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog/consilier:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în psihologie/psihopedagogie/științe ale educației;
  • experiență în domeniul psihologiei/consilierii – minimum 2 ani;
  • experiență ca membru în echipe de implementare proiecte cu finanțare UE;
  • cunoaşterea unei limbi străine, respectiv limba engleză – nivel B1.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 05 martie 2021, ora 16.00;
  • proba interviu şi evaluare competenţe lingvistice (probă unică) se va desfășura în data de 16 martie 2021, ora 10.00.

Telefon: 0261/854.845, interior 128

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 146, partea a III-a, Luni, 22 februarie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Satu Mare