Anunț concurs psiholog: Căminul pentru Persoane Vârstnice Voluntari, 30 martie 2020

Angajator: Căminul pentru Persoane Vârstnice Voluntari, județul Ilfov

Post vacant: psiholog în cadrul Compartimentului Asistență și Îngrijire

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie;
  • atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta de specializare practicant, eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
  • vechime în specialitate – minimum 2 ani.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 19 martie 2020;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 30 martie 2020, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 30 martie 2020, ora 15.00.

Locația concursului: sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Voluntari, localitatea Voluntari, bd. Dunării nr. 71,  județul Ilfov

Telefon: 0747/196.615

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 226, partea a III-a, Joi, 5 martie 2020

Accesați: Posturi în domeniul psihologiei (24 februarie 2020 – 01 martie 2020)