Sari la conținut

Anunț concurs logoped: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, 22 aprilie 2020

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, Bucureşti

Post vacant: logoped categoria S – Direcția Protecția Copilului– Centrul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități Multiple și Familiile Lor

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de logoped:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în psihopedagogie specială/pedagogie;
  • vechime în muncă (în specialitatea studiilor) – 6 luni;
  • atestat de liberă practică în psihopedagogie specială eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 03 aprilie 2020, Bucureşti, str. Olari nr.15, Sector 2;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 22 aprilie 2020, ora 11.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 27 aprilie 2020.

Locația concursului: sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, București, șos. Pantelimon nr. 301

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 277, partea a III-a, Luni, 23 martie 2020

Pentru mai multe informații despre acest post, te invităm să accesezi site-ul https://www.social2.ro/

Accesați: Posturi psiholog, clasificarea după județ