Anunț concurs inspector: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, 20 octombrie 2020

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, București

Post vacant: inspector de specialitate – manager de caz în cadrul Centrului de Intervenții în Regim de urgență în Domeniul Asistenței Sociale – Componenta de abuz, neglijare, traffic și exploatare a copiilor

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate – manager de caz:

  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în asistență socială, cu o vechime în specialitate de cel puțin 2 ani în protecția copilului;
  • studii superioare socio-umane sau medicale și o vechime în servicii pentru protecția copilului de cel puțin 3 ani;
  • studii superioare, altele decât socio-umane sau medicale, au absolvit un curs post-universitar în domeniul asistenței sociale și au o vechime în serviciile de protecție a copilului de cel puțin 5 ani;
  • experiență de lucru ca și manager de caz, minimum 6 luni;
  • certificat absolvire curs ce are la bază intervenția și instrumentarea cazurilor de abuz/ neglijare a copiilor.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 20 octombrie 2020, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura până în data de 26 octombrie 2020, ora 10.00 (în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise).

Telefon: 0730/013.862

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 573, partea a III-a, Luni, 28 septembrie 2020

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în București