Anunț concurs educator puericultor: Direcţia de Asistenţă Socială Curtea de Argeş, 2 noiembrie 2020

Angajator: Direcţia de Asistenţă Socială Curtea de Argeş

Post vacant: educator puericultor în cadrul Centrului Creşă Posada

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de educator puericultor:

  • studii medii în domeniul pedagogic cu una din specializările: educator puericultor / educator / educator-învățător/învățător-educator;
  • studii medii și specializare în ocupația de educator puericultor obținută prin absolvirea unor cursuri autorizate de Ministerul Educației Naționale;
  • studii postliceale absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire – profilul pedagogic, cu una din specializările: educator puericultor/ educator/educator – învățător/învățător-educator;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din următoarele domenii: științe ale educației, psihologie sau filologie, cu dovada parcurgerii unui program de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale – minimum 6 luni.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs  până în data de 22 octombrie 2020, ora 16.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 02 noiembrie 2020, ora 11.00 – la sediul instituţiei din Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2B;
  • proba interviu se va desfășura în data de 05 noiembrie 2020, ora 11.00 – la sediul instituţiei din Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2B.

Telefon: 0248/708.923

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 617, partea a III-a, Vineri, 09 octombrie 2020

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Argeș