Anunț concurs educator, inspector: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului București, 8 septembrie 2020

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului București

Posturi vacante: 

  • educator M, Serviciul Protecția Copilului – ”Centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani” | 6 posturi;
  • educator S, Serviciul Protecția Copilului – ”Centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani” | 14 posturi;
  • inspector de specialitate , Biroul Servicii Sociale Alternative | 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea postului de educator M:

  • absolvent al Liceului Pedagogic sau studii superioare de scurtă durată în domeniul socio-uman;
  • experienţă generală de cel puţin 2 ani și o experiență de cel puțin 1 an în lucru cu copii; scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă.

Condiții specifice pentru ocuparea postului de educator S:

  • absolvent de studii superioare din domeniul științelor socio-umane, inclusiv modulul pedagogic;
  • experienţă de cel puțin 1 an în lucru cu copii și în planificarea și proiectarea activităților instructiv-educative; scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă.

Condiții specifice pentru ocuparea postului de inspector:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul socio-uman, etc. – formare psihopedagogică;
  • vechime în specialitate (domeniul socio-uman) minim 6 ani și 6 luni, scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului București, demarează procedura de angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

Înscrierile se fac la Serviciul Resurse Umane din Str. Constantin Mille nr. 10, București, până la data de 08 septembrie inclusiv, între orele 08:30 – 16:30.

Telefon: . 021/3142315 interior 305

Sursa: https://www.dgas.ro/, 5 septembrie 2020

Accesați: Informații privind posturile vacante din domeniul psihologiei – București