Anunț concurs director: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, 22 octombrie 2020

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu

Post vacant: director general adjunct al Direcţiei Prevenire Marginalizare Socială şi Protecţia Copilului

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de director general adjunct:

 • vechime în specialitate de cel puţin 3 ani;
 • absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii, după caz:
 • asistenţă socială sau sociologie;
 • psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;
 • drept;
 • ştiinţe administrative;
 • sănătate;
 • economie sau management, finanţe, contabilitate;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţie publică, management sau în specialitatea studiilor absolvite.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs  până în data de 13 octombrie 2020, ora 16.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 22 octombrie 2020, ora 11.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 26 octombrie 2020, ora 11.00.

Telefon: 0264/214.011

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 574, partea a III-a, Marţi, 29 septembrie 2020

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Giurgiu