Anunț concurs consilier: Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, 17 februarie 2020

Angajator: Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, București

Post vacant: consilier I debutant – Direcţia Prevenirea şi Combaterea Violenţei Domestice:

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de consilier I debutant:

  • studii universitare de licență  absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţelor sociale, asistenţă socială sau psihologie;
  • cunoştinţe operare PC – cunoştinţe de bază;
  • limbi străine: limba engleză – citit, scris, vorbit – cunoştinţe de bază;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, capacitatea de lucru în echipă şi independent, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea responsabilităţilor, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor, corectitudine, seriozitate, adaptabilitate;
  • prestare muncă în ture, inclusiv muncă de noapte, timp inegal de lucru, conform graficului lunar.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 07 februarie 2020;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 17 februarie 2020, ora 10.00;
  • proba interviu.

Locația concursului: sediul Agenţiei din București, Intrarea Camil Petrescu nr. 5, Sector 1

Telefon: 0213/130.059

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 76, partea a III-a, Joi, 23 ianuarie 2020

Accesați: Posturi în domeniul psihologiei (13 ianuarie 2020 – 19 ianuarie 2020)