Anexă la Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr.3/2018 pentru aprobarea Normelor de avizare ale metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică

Hotărâre pentru aprobarea Normelor de avizare ale metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică

LINK: http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS43ODc4OTI3MTk5RSszMA==

În temeiul dispozițiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,

Convenția națională a Colegiului Psihologilor din România hotărăște:

Art. 1. – Se aprobă Normele de avizare ale metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare de la data publicării.

…..

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 203Bis, partea a I-a, Joi, 14 martie 2019